Gårde i Stensby

Vagn B. Nielsens gårdebeskrivelser, fra bogen “92  Gårdhistorier i 312 år”
Der er p.t. linket til de gårde der er beskrevet, de andre kommer på efterhånden

Stensbygård Matr. 1 a, Vrangsgårde
Skovbækgård Matr. nr. 9 a
Morten Koch’s gård, Stensbyvej Matr. nr. 19 a
Af andre gårde kan nævnes:

Bremsegård, Matr. nr. 4 a Stensby

Ejere:
Morten Nielsen Brems (Slægten har haft gården i mange år.
Lars P. Petersen overtog gården i 1895
Kilde:
la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1257

H. C. Rasmussens gård, Matr. 14 a m.fl. Stensby

Ejere:
Rasmus Nielsen til dattersønnen
Hans Chr. Rasmussen overtog gården i 1912
Kilde:
la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1257-58

Fogedgård, Matr. nr. 2 af Vestenbæk

Ejere:
Lars Hansen købte til arvefæste af Stensbygård, solgt til søstersønnen
Lars Hansen overtog gården i 1874. Hans søn
L. P. Hansen er medhjælper på gården.
Kilde:
la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1259

Pilevej 18