Kindvig

Kindvig nævnes som Kinviik i 1376.
Kinn er en skrænt, derffor Kinn+vig betyder “Skrænten , Skråningen ved vigen”
Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.

Kindvig Brugs
Kindvig Brugs – små kår
Kindvig Brugs – Fremskridt de første 25 år
Kindvig Brugs – Nybyggeri og fremgang 
Kindvig Forsamlingshus
Kindvig Skole
Karen Johansen Smeds
Gårde i Kindvig