Kulsbjerg

Kulsbjergområdet blev eksproprieret af Forsvarsministeriet i 1970 til øvelsesplads.

Det drejede sig om et 485 ha stort område. Der var lavet forslag om yderligere at ekspropriere 95 ha, men arealet landede på 485 ha.

Det drejede sig om 85 ejendomme og 5 biveje, der blev eksproprieret. I det følgende har vi lavet en oversigt over ejerne af de 85 ejendomme i 1950, 1960 og 1970.

Kulsbjerg09.jpg

Det drejede sig om et 485 ha stort område. Der var lavet forslag om yderligere at ekspropriere 95 ha, men arealet landede på 485 ha.

Det drejede sig om 85 ejendomme og 5 biveje, der blev eksproprieret. I det følgende har vi lavet en oversigt over ejerne af de 85 ejendomme i 1950, 1960 og 1970.

På halvdelen af ejendommene er ejerne fra 1927-42 eller deromkring også påført listen.

Hele kulsbjergområdet var i år 1800 ubeboet og en del af Stensved Overdrev, der strakte sig helt til Viemose, Mern og Ørslev. Der kunne være op mod 10.000 dyr på græs på Stensved Overdrev.

Der var slet ikke nogen beboere i Stensved på det tidspunkt. Det startede med at 24 husmænd hovedsagelig i Kalvehave fik hver en parcel at dyrke op og et læs tømmer til stald og beboelse i 1807. Det blev kaldt Kalvehaveskoven eller Kalvehave Overdrev.

Her får I beboerne fra 1927-70. Vil I have nærmere forklaring, mød op på arkivet.

EJERE AF EJENDOMMENE PÅ KULSBJERG

Matr.nr. Ørslev 1950 1960 1970
 1 89a Skovbo  Chr. Hansen Sv. Aa.Frederiksen Samme
 2 89d Parcel Karl VilhelmJacobsen Samme Samme
 3 89e Kulsøvej 45 Kaj Jensen Kaj Gustav Bech Helmer Jensen
 4 89f Kulsøvej 67 Oluf Hansen Samme Samme
 5 89r Lergrav Nyråd Teglværk Samme Adv. Sv. Wiuf
 6 89k Lergrav Jørgen Jensen Samme Samme
 7 89k Kulsøgården Frederik Hansen Jens P.Albrechtsen Villy Pedersen
 8 89aa Kulsøvej 70 Udstykning Gudrun Petersen
 9 89v Kulsøvej 64 Købmand Helga Nielsen Tømrer Aage Oxfeldt Samme
Matr.nr.Røstofte Ø.E. 1936
 12 48a Aksel Jørgensen Emil Nielsen Samme Samme
 13 48h Laurits Petersen Laurits Petersen Erik og EsterLarsen Bent Nielsen
 14 48c Hans Fr. Jacobsen Hans Fr. Jacobsen Samme Samme
 15 48c Marius Madsen Marius Madsen Hans Christiansen
 16 48f Hans Rasmussen Hans JohnRasmussen Jørgen ogAnnelise Hansen Samme
 17 48g+47 Johs. Nielsen Johs. Nielsen Ejner Larsen Samme
48k Laurits Madsen Johs. Nielsen Ejner Larsen Samme
 18 48d Hans Theodor Nielsen Samme Samme Alfred Carlsen
 19 23 Ole Petersen Lilliendal Chr. Gothelf(minkavler) Samme
 20 48k Ora og Ib Olsen
 21 48i 1945Poul Larsen Samme Samme
 22 17 Fra 1914Jenny og Joh. Frederik Johannesen Samme Samme Jenny Johannesen
 23 16c+16f Niels Nielsen 1945Martin Nielsen Samme Anna MargretheNielsen
 24 16c Laurits Thisted Samme Gudme Jensen Samme
 25 48m Ll. Kulsbjerg Vilhelm Larsen Vilhelm Larsen ogHans Andersen
 Matr.nr.Røstofte
 26 16b+24a Valdemar Andersen Samme Samme
13a+13bTolstrup Johan Rasmussen Marius Christoffersen Valdemar Andersen
27 24b Aksel RasmussenJens P. Jensen
28 9i Tolstrup Mogens Plougman Andersen Samme
29 13d+13f Johan Rasmussen Marius Christoffersen Valdemar Andersen
30 9b St. Kulsbjerg Forsvarsministeriet Samme Samme
31 9a+9g Hans JacobsenLars P. Larsen Ole Rasmussen Aksel Larsen
32 7 Stærgården Hans Christiansen Samme Samme
33 1b Valleboskoven Lilliendal gods Samme Samme

 

 34 1a Vallebogården Vilhelm Nielsen Samme  Iselingen
35 13a Skovhusegård Henry Hansen Samme Major Ole Jørgen Ellehøj
 36 13d Skovhuse Henry Hansen Samme Else Bo Dræbel
37 13b Skovhuse Frederik Christensen Samme Tage Larsen
38 8bce Skovhuse Robert Sørensen Samme Samme
39 8a Tolstrup G. Loff-Rasmussen Samme Samme
40 19a Skovhuse Sofus Petersen ogHans Carlsen Raimond Nielsen Samme
414243 Biveje
44 49 Nyråd Skovstræde 56c Thorvald Christoffersen Karl Gliese Samme
45 18 Parc TraneholmVintersbølle Alfred Thea ogChristian Fugl Samme Samme

 

 46 10 Parc Munksgård Ib Munksgård Viggo Hansen Samme
47 17a Parc Kølholm Svend Jensen Samme Grete og OleJensen
Kalvehave sognVestenbæk
48 1m Maries hus OverbetjentP.H. Larsen
49 1g  1927-42Jens P. Andersen Jens P. Andersen Børge Plougm.Andersen Samme
50 1i Kirstine Jensen Samme Samme
51 1e Vesterlund Kirstine JensenVilliam Hansen SammeJonna Jacobsen SammeFrede Petersen
Kalvehaveoverdrev
52 12+25n 1927-42Jens P. Pedersen Jens P. Pedersen Samme Aksel Rasmussen
53 13b 1927-42Chr. Pedersen Chr. Pedersen  Samme Samme

 

 54 13a+14 Chr. Pedersen  Karl Pedersen Samme
55 1618 VestenbækKalvehave overdrev Laurits Davidsen Samme Gunnar Davidsen
56 19aKalvehaveOverdrev 1927-42Hans Chr. Nielsen Husmand HansChr. Nielsen Samme ArbejdsmandKarl Helmer Nielsen
Bakkebølle
57 60x Kulsbjergvej 60 Gunnar og M. Jensen Jan StefanBjørngård Samme
58 60g Alfr. Nielsen Frits Andersen Frits Andersen
19b+20a+25v Kalvehave Overdrev Alfr. Nielsen Frits Andersen Samme
59 23-25a-25c 1927N.P. Pedersen N.P. Pedersen Peder Pedersen Benny Pedersen
60 21b 1927Jens P. Hansen Verner D. PedersenFrk. Klara Sofie Hansen BrødforhandlerEgon Jensen Emil Petersen
61 13c+13e Tolstrup PostbudEgon Hansen Edvin Jensen

 

 62 21a+25aa+60a mfl Bakkebølle Chr. SørensenHans Jacobsen Holger KruuseJensen Gårdejer PoulThån. Steffensen
Bakkebølle
63 60c mfl 1956Lars PeterCarstensen Samme BanearbejderKnud R. Jensen
64 1956Frederik Hansen Samme ParcelistHerman Petersen
65 60c+60h+60p 1958Johannes IbPoulsen J. Peter Hansen Tegner MortenQuistgård
66 60m
 KalvehaveOverdrev
68 25ab+25acDel af 25a 1942N.P. Pedersen Hedvig og JohanBjørngaard Samme DistriktsjordemorSolveig Farverholt
69 16c+25q GrusgravEvald AlfredJensen Samme Samme Verner og H.P.Christoffersen
71 16b+24+25o 1927-42Evald AlfredJensen Samme Parcellist PeterSofus Jensen

 

 72A 17-25m 1927-42Jørgen Christensen Niels J. Christensen ogNiels P. Larsen Niels Sørensen ParcellistN.P. Larsen
72B 25o 1927-42Alfred Jensen Edvard AlfredJensen Niels Sørensen Vognmand VernerChristoffersen
73 16a 1927-42Alfred Jensen Parc EdvardAlfred Jensen Samme Samme
74 25i+25k+25m 1927H.P. Petersen Josef Kogut Samme ArbejdsmandReinhard PeterHansen
75 25l 1927-42Chr. Rasmussen Karen Rasmussen Samme Samme
76 5a Laurits Larsen Jens Hansen Samme Børge E.Wienberg Nielsen
77 6+25d+25z 1927-42Fr. Jensen Fr. Jensen  1953

J.B. Larsen

Parcellist JensBent Larsen
78 4a 1927-42Laurits Larsen Laurits L.Petersen 1947-50

Gartner Hansen Hindsbo

Gartner Jens P.Johannes Hansen Hindsbo
79 3+4b+5b+8b 1927-42Niels P. Jensen Parcellist ErikBertel Jensen Samme Samme
80 7 1927Chr. Madsen 1942Husmand ValdemarFerd. Carstensen Samme Samme

 

 81 8a 1927Ferd. Carstensens enke 1942Tømrer SørenChristensen Samme Svend og PoulaHansen
82 9+10a 1927Harald Larsen1927-42H. Chr. Hansen Parcellist BørgeSønderup Samme Samme
83 2 1927Carl Monefeldt 1942Ester Sof.MonefeldtCarls datter Samme Samme
84 1+1l 1927H.P. Christensen 1942ParcellistChr. Jensen Samme Samme
85 10b 1927H. Chr. Hansen ParcellistHans Jensen Samme Samme
86 15a+15c Stensby by1927-42Viggo Thorsen Gårdejer PoulStage Thorsen Samme Samme
Skyttemarken
87 1d 1927-42Fred. Henriksen Fred. E. HenriksenPoul Henriksen Aage Petersen ArbejdsmandLeo Johansen
88 1y 1927-42R.P. Rasmussen (Otto Nielsen) Pelsfarmere Peter og Jørgen Larsen
89 1l 1927-42Chr. Nielsen L.P. Larsen GårdejerPeter Jørgensen

 

 90 1a+1c Richard Apel Samme  Parcellist AntonStojko og ValborgPetersen
91 1bg Alfred Rasmussen Samme  Parcellist SofusC. Petersen
92 1f Valdemar Carlsen Samme Parcellist HaakonChr. Haugensen

Ejendomsskemaet er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen, renskrevet af Solveig Olsen

Kalvehaveskovens etablering og efterfølgende eje

Salg af 24 parceller 1807

 1 Johan Andersen 1848         Peter Jørgensen 1859      Rasmus Johansen  1956Chr. Jensen
 2 Jens Nielsen 1834-49     Hans Christoffersen 1850         Peder Christensen 1854-88  Rasmus Martin 1889-1901  Rasmus Martins enke 1906-27  Carl Monefeldt  1930-70datter Esther Monefeldt
 3 Otte Andersen  død 1816 Enken indtil 1818 1818     Rasmus Larsen (Væver) 1834-80   Rasmus Larsen Svan              går på aftægt 1872-1912 Niels Jensen 1925-42     Niels P. Jensen  Jens P. Sørensen 1958-70Erik B. Jensen
 4 Niels Rasmussen 1818-48 Christen Pedersen1858Morten Christoffersen 1860     svigersøn Jens Andersen 1870-80 Peder Hansen 1893        Johan Christoffersen  1901-11Vilhelm Grothe 1901-12Hans Jensen1927-42Laurits Larsen

1947-70

Gartner Hansen Hindsbo

 5 Johan Jeppesen 1818-48        Ole Jensen 1870-80         Ole Andersen 1900-12 Hans Pedersen 1911-16 Kresten Olsen 1921-42 Laurits L  Jens Hansen
 6 Rasmus Olesen 1818-30          Ole Pedersen 1834-45      Peder Olsen 1869-1912Rasmus Pedersen 1916- Rasmus Jensen  1921-50 Frederik Jensen  1953-70Jens Bent Larsen
 7 Mølle Johan Wæver død 1814 1815-30       Mads Christiansen 1834-40   Jens Nielsen 1858        Peder Henriksen 1863-1901 Jens Pedersen  1906Lars P. Sørensen1911-30Christian Madsen1942-70Valdemar F. Carstensen
 8 1807-14   Hans Petersen 1855          Hans Jensen 1859-1901    Hans Sørensen 1906-27 Frederik Ferdinand Carstensen 1930-60   Søren Carstensen  1970Svend og Poula Hansen
 9 Peder Johansen 1818-50 Rasmus Nielsen  1859Hans Nielsens enke 1860-1901Jens Pedersen 1911-16Jens Peder Jensen 1921-27Harald Larsen 1930-42Hans Rasmussen1956-70

Børge Sønderup

 10 1807     Peder Johansen 1834-63 Christian Børresen      død 1863 1863-1906      Ole Mortensen 1910-38     Hans Chr. Hansendød 1938  1938-70Hans Jensen  1950-70Børge Sonderup

 

 11 Lars Andersen 1834        Lars Rasmussen Kaaresammen med 1.  1860-FerdinandAnton Peder Hansen 1891-27Hans Peder Christensen 1930-70Chr. Jensen
 12 1807-53 Rasmus Larsen       død 1853 1860-89  Peter Nielsen      går på aftægt 1889-1930   sønnen Niels Petersen 1930-60    Jens P. Petersen 1970       Aksel Rasmussen
 13 1807-49   Lars Rasmussen Wæver      død 1849 1860-69 Christoffer Andersen  død 1869 1870-1916     Peder Olsen 1917-55 Christian Pedersen 1956-70    Karl Petersen
 14 1807-49    Lars Hansen søn af 24 Hans Hansen 1834-59 Rasmus Nielsen  1877-1906Ole Andersen  1899-1940Rasmus Rasmussen 1950-70Chr. Pedersen sammen med  1950-70Karl Pedersen
 15 Lars Erlandsen  død 1831 1845     enken Sidse går på aftægt 1834-59Niels Larsendød 1865  1879-1912Jens P. Christensen  1916Niels Johs Nielsen
 16 Peder Christiansen 1834-58  Hans Pedersen 1859              Peter Christiansen 1880-1911       enken Anne Sofie Jacobdatter  1906-12Anders JensenAne Lisbeth Nielsen  1925-50Alfred Jensen?
 17 1807-16 Peder Jørgensen 1818       Peder Jensen  enke 1859         Hans Nielsen 1877    Tømrer Jens Nielsen Christen Nielsen
 18 Johannes Olsen 1840-58   Hans Johan 1858-83             Niels Andersen      går på aftægt 1889-1901 Niels Petersen 1906-25 Anders Andersen   død 1953 1925-60    Hans Laurids Davidsen
 19 1807-49   Jens Jensen        død 1849 1850     enken Ane Pedersdatter 1850-80        datteren Mette Kirstine Jensdatter            gift med                       1. Niels Jørgensen               2. Christen Hansen  1890-1912 Niels Jørgensens søn Smed Jørgen Nielsen  1912-60 Jørgen Nielsens søn Hans Chr. Nielsen  -1970      Hans Chr. Nielsens søn Helmer Nielsen
 20 Hans Troelsen 1834-45 Søren Frederiksen 1845-80            Jacob Pedersen  1879 Christen Rasmussen  1906-12 Enke Maren Jacobsdatter  1916 Christen Pedersen  1930AlfredNielsen

 

 21 Niels Hugger 1834-58      Hans P. Nielsen    død 1858 1852-80   Hans Petersen 1889-1927               b.Jens P. Hansen a.Hans Hansen1884-1925  1942Verner D. Petersen1927-50Chr. Sørensen  1950Egon Jensen1960Holger KruseJensen
 22 Jens Jørgensen 1834-50 Jens Olsen 1860-80 Peder Jensen 1897-30     Anders Jensen  1950-Peter Jensen
 23 1807-11     Peder Gregoriussen død 1811 1811-33 Anders Nielsen Hugger 1833-50 Anders Nielsens enke  1850-80    Niels Andersen Hugger 1877-1921  Rasmus Jensen  1921 Jens Chr. Jensen  1925-50 N.P. PedersenVerner PedersenH. Poul RasmussenPeder K. Pedersen60Benny Pedersen

70

 24 1834          Hans Hansen  1848  Anders Olsen  1901Jens P. Kristensen 1921-27Niels Johs. Nielsen 1927Evald Alfred Jensen 1956-70P. Sofus Jensen
 25 Fælles græsgang  Efter 1900delt mellem flere personerbl.a. Ole Jensen ogJohan Nielsen

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *