Langebæk kommunalbestyrelse 1970

Kommunalbestyrelsen som blev sammensat efter valget ved kommunesammenlægningen i 1970

Borgmester: Fodermester Julius Jensen, Stensved (A)

Viceborgmester: Forstander Th. Frederiksen, Østergaard (C)

Øvrige medlemmer:

Maskinmester Carl Andersen, Kalvehave (A)

Gårdejer Frode Christensen, Skovhuse (V)

Maskinarbejder Poul Christensen, Kalvehave F. (A)

Forvalter P.E. Flenshøj, Kalvehave F. (C)

Gårdejer Viggo Stage Fritzen, Langebæk Lyng (V)

Tømrermester Harry Hansen, Viemose (A)

Gårdejer Holger Hansen, Tågeby (V)

Købmand Ejner Jacobsen, Mern (B)

Tømrermester Arly Jensen, Mern (A)

Mejerist Jens E. Jensen, Stensved (A)

Murermester Kaj Nøhr, Langebæk (B)

sygemeldt erstattet af

Fisker Villy Hansen, Sandvig (B)

Murersvend Kurt Jensen, Stensved (A)

Dyrlæge Just Justesen, Mern (V)

Øvrige nævn og udvalg:

 Økonomiudvalg:

Fmd. Borgmester Julius Jensen

Harry Hansen

Holger Hansen

Ejner Jacobsen

P.E. Flenshøj

 Kulturudvalg:

Fmd. Holger Hansen

Carl Andersen

Poul Christensen

Jens E. Jensen

Just Justesen

 Socialudvalg:

Fmd. Th. Frederiksen

Julius Jensen

Viggo Stege Fritzen

Ejner Jacobsen

Arly Jensen

 Teknisk udvalg:

Fmd. Kurt Jensen

Poul Christensen

Frode Christensen

Harry Hansen

Villy Hansen

 Bygningsråd:

Fmd. Borgmester Julius Jensen

Viggo Stage Fritzen

Harry Hansen

 Ejendomsudvalg:

Fmd. Carl Andersen

Viggo Stage Fritzen

Poul Christensen

Jens E. Jensen

Just Justesen

 Skolekommissionen:

Fmd. K.W. Rasmussen

Carl Andersen

Jens E. Jensen

Niels Ebbe Dahlberg

Just Justesen

Villy Hansen

Max Jensen

Vera Jensen

H.P. Jensen

Connie Jensen

Elly Hansen

 Skolenævn:

(Mern skole)

Fmd. Villy Hansen

Gudrun Nielsen

Vera Jensen

Simon Hansen

Just Justesen

(Øster Egesborg skole)

Fmd. H.P. Jensen

Agnes Hvid Petersen

Agnethe Nielsen

Jørgen Christoffersen

Frode Christensen

(Kalvehave skole)

Fmd. Jens Chr. Pedersen

Elly Hansen

Gyda Nielsen

Esther Jensen

Poul Christensen

(Stensved skole)

Fmd. Connie Jensen

Inge Andersen

Anders Petersen

Kurt H. Jensen

Max Jensen

 Fritidskommissionen:

Fmd. Sv.E. Østergaard Nielsen

Jens E. Jensen

Niels Ebbe Dahlberg

Villy Hansen

Knud W. Rasmussen

Carl Andersen

 Fritidsnævn: Geert A. Nielsen

Ungdomsskolenævn: Sv. Østergaard Nielsen

Voksenundervisningsnævn: Jane Justesen