Langebæk mølle

Øverste billede ca 1915

Midterste billede ca 1930

Nederste billede ca 1945