Peterskirken

Stensby Kirke ca. 1895

Peterskirken er indviet 3. maj 1891 som kirke for Stensby Kirkedistrikt i Kalvehave Sogn.
Fra 1979 er det et selvstændigt sogn og kirke er sognekirke.
Grunde til kirke er stillet til rådighed af justitsråd Peter Malling, derfor fik kirken navnet Peterskirken. Grunstenen er lagtd. 11. juli 1891 af PastorF. P. J. Dahl.
Kirken er opført i ny-romanske stili rode teglsten og taget er skifer. Tårnet med spir ender i et kors (Stenbykorset)

Postkort af Peterskirken 1993

Interør ved Jubilæum 1911