Månedens Billede

Den 2. februar er Kyndelmisse og betyder lysmesse. Det er den dag halvdelen af vinteren er gået – men ind til nu har vi ikke set sne.

B2757

Vinterbillede af Skolevej 4 Stensved – 1979

“Billede af det gamle sted på Skolevej 4, 4773 Stensved. Her boede Mathilde og Arnold Andersen med deres 6 børn. I 1980erne blev stedet solgt til Langebæk Kommune og mathilde boede til leje. Bygningerne blev revet ned i 1990erne og der er i dag bygget en skoletandlægeklinik.

B. S. Ingemann skriver i en af sine sange:
I sne står urt og busk i skjul
det er så koldt derude
Dog synger der en lille fugl
på kvist ved frossen rude.

Jeppe Aakjær skriver i en af sine sange:
Sneflokke kommer vrimlende
hen over Diger trimlende,
det knyger ud af Himlene,
det sluger Hegn og Gaard,
det ryger ind ad Sprækkerne
til Pølserne paa Rækkerne,
og Faarene ved Hækkerne
faar Blink i Pelsens Haar.

Kilde: Kyndemisse, Wikipedia