Mern

 

 

Sjællandske Dagblad den 30/9-1948

“Mern Sogneraad

har afholdt Møde.  Til at fungere som Vandsynsmand i en 3-aarig Periode indstilledes Gdr. Lars P. Petersen, Kindvig, og Arbejdsmand Ludvig Poulsen, Mern, samt som Suppleant Slagter Magnus Hansen, Sdr. Mern. Gdr. Karl Johansen indstilledes som Formand.

Som Snefogder indstilledes saaledes:

Nr. Mern: Gdr. Marius Jensen, Skyttegaard. Sdr. Mern: Proprietær F. Lemvigh, Stenlængegaard, Skalsby, og Nr. Mern Mark: Parcellist Emil Jørgensen, Skalsby, Togeby: Gdr. Herluf Rasmussen. Sandvig: Forpagter Thorvald Petersen. Kindvig: Gdr. Verner Andersen. Sageby: Parcellist Ejner Hansen. Østergaardsstræde: Statshusmand Marius Hansen. For Høvdinggaard: Forpagter Peytz.

Til at tilstræde Havnebestyrelsen valgtes Sogneraadsformanden, Gdr. Laurits Petersen og Førsteplejer C. Bormann. Det reviderede Regnskab blev forelagt og godkendt. To Ansøgninger om Udstykning anbefaledes.”

————————————————————————————————-

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *