Mern Præstegård

MERN PRÆSTEGÅRD

 

Mern præstegård fra 1740 brændte i 1847 og dens nuværende udseende stod færdigt i 1848. Peder Rørdam, der var præst i den periode, var fortvivlet over situationen – arkitektur og økonomi var ikke hans stærke side. Fru Toft fra Rønnebæksholm (senere gift med N.F.S. Grundtvig) blev meget behjælpelig i genopbygningen af præstegården. De takkede gavle på den statelige præstegård er direkte inspireret af Rønnebæksholm. Indflytningsgaven, som stadig ses på taget, fra enkedronning Caroline Amalie, var en vejrhane med kongekrone og initialerne C.A. – I en niche over hoveddøren hænger en marmorplade, hvor inskriptionen er et citat fra en brev, skrevet af P. Rørdam til sin bror, præsten i Hammer: “Nu sidder jeg her i Mern og arbejder paa, at Mern Sogn kan blive et gudfrygtigt, arbejdsomt og oplyst Sogn”. Mens byggeriet stod på, boede P. Rørdam på Høvdinggård. En konfirmandstue er ca 1950 bygget til den sydlige gavl. Jordtilliggendet var stort på Rørdams tid og op til ca 1970, hvor det sælges til Langebæk kommune. I dag er kun præstegårdshaven tilbage.